Disclaimer Notice and Payment Terminal

Terminal pembayaran yang diterima daripada Idea Creative Technology Sdn Bhd (“ICTSB”) dengan pengoperasiannya oleh Kiplepay Sdn Bhd (“Kiplepay) adalah di bawah “Program Pembangunan Penjaja dan Peniaga melalui SMART Digital Terminal” oleh SME Corp. Ianya adalah dibawah hakmilik ICTSB sebagai Penyedia Perkhidmatan dibawah Program Rangkaian Micro Connector. 
 
Pihak ICTSB, Kiplepay dan SME Corp. tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan dan kerugian yang ditanggung oleh Peniaga sekiranya terminal pembayaran yang diterima tidak diselenggara dan dikendalikan dengan baik sepertimana terma terma di dalam Manual dan Warranti terminal yang disertakan di dalam laman sesawang WarongQR
 
Sekiranya peniaga tidak bersetuju dengan pengendalian terminal yang dibekalkan; terminal ini perlu diserahkan kembali kepada HUB Warong yang menyelia peniaga tanpa melakukan perkara perkara yang boleh mendatangkan kerosakan dan kemusnahan ke atas terminal. Semua pihak di dalam program ini (ICTSB, Kiplepay dan Sme Corp) juga tidak akan bertanggungjawab sekiranya terminal ini menyebabkan kemusnahan harta dan kecederaan pada pihak ketiga sekiranya berlaku tindakan melulu peniaga semasa mengendalikan perniagaan.

 

Download Payment Terminal Guide

Download Warranty Terms of Payment Terminal

×

Shopping Cart

{{ item.name }}

{{ item.quantity }} x {{ item.attributes.friendly_price }}

Cart is empty! Subtotal: {{ totalPriceFormat }}